Fruktträdsbeskärning

Att beskära fruktträd är en konst, och metoderna o teorierna bakom har förändrats över tiden. Kanske har du hört talesätt som ” man ska kunna kasta hatten genom trädet”, eller lämna en tapp vid beskärning så hinner trädet sätta upp ett försvar innan grenen sågas bort helt. Men dessa tankar har visat sig fullständigt förkastliga. Träd är inte till för att kastas hattar i, och trädens försvarssystem sätts ur spel när man lämnar tappar..

Ta det säkra före det osäkra och anlita någon att ta hand om dina träd. Det kostar inte en förmögenhet och vi på Svensk Trädtjänst kommer självklart förbi och lämnar fri offert. Vi håller även kurser i beskärning genom medborgarskolan. För sällan ser man så mycket misshandlade träd som när man kollar på fruktträd.

Här kommer två avskräckande exempel..