Kronreducering

Att kronreducera ett träd är det bästa sättet att naturligt förminska omfånget på trädets krona. Det fungerar så att man vid en förgrening tar in det längsta utav skotten. Sedan fortsätter man så på alla grenar i kronan tills hela trädet har fått en mindre men fortfarande naturlig form. Denna återgärd kan användas för att få in mer ljus i en trädgård, stoppa en krona från att växa sig alltför stor eller för att minska vikten så att grenar inte ska gå av.