Svensk trädtjänst

Människan har alltid fascinerats och levt i behov av träden. Sedan länge planterar vi ett vårdträd vid vårt hus för trygghet och trivsel. När träden betyder så mycket för oss är det också viktigt att vi vårdar dem utifrån vad vi vet är bäst för dem. Svensk Trädtjänst är ett företag utbildat och specialiserat på beskärning, vård och fällning av träd i trädgårdar, parker, kyrkogårdar och andra känsliga områden. Jag som driver företaget heter Arvid Marinder och har läst på Hvilan Utbildnings arboristprogram.

Läs mer
träd

Våra tjänster

Trädfällning

Att ta bort sitt älskade träd kan vara ett stort beslut, det underlättas inte heller av att det ofta kan vara svårt att utföra. Hör av dig till oss vi kan ge guidning i dina beslut och beräkna kostnad för eventuell fällning eller beskärning.

Läs mer

Hamling

Hamling var ett sätt att skaffa foder och material till redskap förr i tiden. En del gamla hamlade träd står kvar och de räknas som stora tillgångar i vårt kulturarv. Många inspireras att göra likadant med sina egna träd. Då är det viktigt att göra det på rätt sätt annars kan man åsamka träden eviga […]

Läs mer

Häckklippning

  Vi på Svensk Trädtjänst antar oss även  häckklippning. När vi klipper häckar så gäller ROT-avdraget och du får således halva priset på arbetskostnaden. Olika häckar ska klippas vid olika tidpunkter, och även syftet med klippningen bestämmer när på året det passar bäst. Hör gärna av er om ni har frågor, vi kommer självklart ut […]

Läs mer

Kronreducering

Att kronreducera ett träd är det bästa sättet att naturligt förminska omfånget på trädets krona. Det fungerar så att man vid en förgrening tar in det längsta utav skotten. Sedan fortsätter man så på alla grenar i kronan tills hela trädet har fått en mindre men fortfarande naturlig form. Denna återgärd kan användas för att […]

Läs mer

Fruktträdsbeskärning

Att beskära fruktträd är en konst, och metoderna o teorierna bakom har förändrats över tiden. Kanske har du hört talesätt som ” man ska kunna kasta hatten genom trädet”, eller lämna en tapp vid beskärning så hinner trädet sätta upp ett försvar innan grenen sågas bort helt. Men dessa tankar har visat sig fullständigt förkastliga. […]

Läs mer