Hamling

Hamling var ett sätt att skaffa foder och material till redskap förr i tiden. En del gamla hamlade träd står kvar och de räknas som stora tillgångar i vårt kulturarv. Många inspireras att göra likadant med sina egna träd. Då är det viktigt att göra det på rätt sätt annars kan man åsamka träden eviga skador som leder till röta och till slut död. Det viktigaste är att inte lämna för stora sår, och när man väl börjat hamla  inte sluta för då drar trädet iväg med långa, dåligt infästade grenar som lätt kan bryta loss och skada sin omgivning.

Vi på Svensk Trädtjänst har stor erfarenhet av hamling och kan lämna tips, råd och vi lämnar självklart  fri offert.